Met een klik op de titel vindt u de Powerpoint presentatie van dokter Gaby Vonken, van de vormingsavond voor artsen en thuisverpleegkundigen in Wzc De Populier (23/10/2018) en AZ Sint Elisabeth (22/11/2018)

- Evidence based pijn- en symptoomcontrole
- Nieuwe inzichten bij het gebruik van de spuitaandrijver
- Belang van communicatie en informatieoverdracht

Terug naar startpagina - Download Presentatie_Samen_pijn_en_symptomen_controleren.pdf