Met Christophe Lemmens, doctor in de rechten en huisjurist van de LEIFartsen.
Dinsdag 18 april, 14h00 - 16h30 In SE Ziekenhuis Zottegem.

Christophe Lemmens zal het hebben over wils- en handelingsonbekwaamheid en de keuzes die een persoon in dat geval wel of niet nog kan maken rond het levenseinde. Hij plaatst de mogelijkheden van bewindvoering naast die van de zorgvolmacht en de rol van de wettelijk vertegenwoordiger in het kader van voorafgaande wilsverklaringen en zal ingaan op de vele vragen die daarrond leven.

De uitnodiging met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort, maar houd alvast deze datum vrij in uw agenda.

Terug naar startpagina