Vorming op maat - Coaching en advies Werkgroepen - Ondersteunend materiaal- Getuigenissen

De netwerking is gericht op het samen uitwerken en uitdragen van een zorgcultuur rond het levenseinde. Het netwerk biedt naargelang de nood:

 • vorming op maat,
 • advies en begeleiding, zowel op individueel als op team- of instellingsniveau,
 • forum voor onderlinge uitwisseling en samenwerking,
 • tools en informatie ter ondersteuning van het beleidswerk in voorzieningen.

Voor elke specifieke vraag zoeken we samen een passend antwoord.

Vorming op maat

Zorgpartners kunnen bij het Netwerk terecht voor vorming op maat, vb. gebruik van de medicatiepomp, omgaan met lastige communicatie, voorafgaande zorgplanning, intervisie en supervisie,… Het Netwerk biedt een aantal kant-en-klare thema's aan, maar elk thema dat relevant is in het kader van integrale levenseindezorg, kan het voorwerp uitmaken van een vorming op maat.

Er is daarnaast ook een algemeen vormingsaanbod waar iedereen vrij kan op inschrijven.

Coaching en advies

Zorgpartners kunnen ook bij het Netwerk terecht voor:

 • Beleidsondersteunend advies bij de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur in de voorziening, vb. via het bijwonen van vergaderingen van de palliatieve werkgroep, bespreken van het beleid rond geïntegreerde levenseindezorg,…
 • Teamondersteuning en advies, vb. n.a.v. complexe palliatieve zorgsituaties, n.a.v. een overlijden, het opvangen van een bewonersgroep na een overlijden,...
 • Individuele coaching of supervisie.

Vanuit de partnerwerking kan u ook beroep doen op het Infopunt Levenseinde. U kan steeds mensen doorverwijzen naar het Infopunt voor informatie over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde en het rechtsgeldig invullen van keuzedocumenten. Op die manier kunnen we u ontlasten van de tijd die nodig is om alles uit te leggen. U mag er op rekenen dat we bezoekers steeds doorverwijzen naar de (huis)arts voor het uitklaren van vragen en/of documenteren van medische keuzes.

Werkgroepen

De werkgroepen bieden enerzijds inhoudelijke ondersteuning vanuit het netwerk en anderzijds een omgeving waarin leren van elkaar via uitwisseling centraal staat. Ze komen in principe vier keer per jaar samen, rond thema’s die door de deelnemers zelf worden ingebracht.

Vandaag zijn er twee werkgroepen actief:

 • Werkgroep woonzorgcentra
 • Werkgroep palliatieve support teams (ziekenhuizen)

Ondersteunend materiaal

Op de gemeenschappelijke website van de Oost-Vlaamse netwerken vindt u heel wat ondersteunend materiaal voor hulpverleners zoals:

 • werkinstrumenten zoals pijnschalen, relevante wetgeving,  rouwzorg op school,…
 • communicatiemateriaal zoals folders en presentaties
 • andere interessante websites

Getuigenissen van artsen voor artsen en hulpverleners:

Hieronder vindt u een aantal korte getuigenissen van artsen. De getuigenissen gaan over de kernwaarden achter onze visie op palliatieve zorg en multidisciplinaire samenwerking.

 • Dr. Wim Distelmans, Prof. levenseinde en palliatieve geneeskunde, over de vier pijlers van palliatieve zorg.
 • Dr. Marc Desmet, Arts palliatieve zorg, over therapeutische hardnekkigheid en palliatieve zorg.
 • Dr. Wim Distelmans, Prof. levenseinde en palliatieve geneeskunde, over levenseindezorg op maat van ptiënt en familie.
 • Dr. Van Melkebeke, huisarts, over de meerwaarde van samenwerking met het palliatieve thuiszorgteam voor patiënt en hulpverlener.
 • Dr. Van Melkebeke, huisarts, over hoe de arts ook als 'mens' omgaat met levenseindevragen, en de meerwaarde van respectvolle samenwerking.