Info voor patiënt en naasten - Info voor artsen, hulpverleners en voorzieningen - Getuigenissen

Het palliatieve thuiszorgteam begeleidt – onder leiding van de huisarts - ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten en zorgverstrekkers, in de laatste levensmaanden. Het team biedt zorg op maat van hun noden: advies bij pijn- en symptoomcontrole, een luisterend oor, emotionele ondersteuning, het inschakelen van een vrijwilliger, … Het team wordt hierin ondersteund door de expertise van de equipe arts.

Patiënten hebben soms vragen rond beslissingen bij het levenseinde. Tijdig overleg creëert dan de rust en sereniteit die nodig is om kwaliteitsvol te leven tot het einde. Het team kan een rol opnemen in het helpen uitklaren van die vragen. Dan is het belangrijk om tijdig betrokken te worden. Zo kan iedereen ook hier de gepaste ondersteuning krijgen.

Info voor patiënt en naasten

Omdat beelden en getuigenissen zoveel meer zeggen dan woorden, maakten we voor u twee filmpjes, u zag ze misschien ook al via onze homepagina:

 • Het introductiefilmpje, gaat over voorafgaande zorgplanning en over de werking van het palliatieve thuiszorgteam.
 • De getuigenis van Fernand gaat over zijn ervaring met palliatieve thuiszorg bij de begeleiding en het afscheid van zijn echtgenote.

Hoe we werken, in een notendop

De palliatief deskundig verpleegkundige komt bij u thuis langs en bekijkt samen met u, uw huisarts en eventueel ook de thuisverpleging, de thuiszorg of andere zorgverstrekkers, welke zorg er precies nodig is. Vanuit de dagelijkse ervaring met palliatieve patiënten geeft hij - steeds in overleg met uw huisarts - advies om pijn of andere ongemakken zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Hij maakt tijd vrij om, desnoods telkens opnieuw, te luisteren naar uw vragen, uw bezorgdheden, uw verhaal. Of zorgt ervoor, via het inschakelen van een vrijwilliger, dat u even thuis weg kan. In de zekerheid dat uw geliefde goed omringd is.

Wat u van ons niet mag verwachten is dat we u komen vertellen ‘hoe het allemaal moet’. We geven enkel die ondersteuning die voor u belangrijk is, niets meer, en ook niets minder.

Een getuigenis

"Het was de thuisverpleegster die me in contact bracht met de dienst palliatieve thuiszorg. Oorspronkelijk stond ik daar weigerachtig tegenover, zag er het nut niet van in en wou geen pottenkijkers in huis die me gingen vertellen hoe ik het moest aanpakken. En mijn gevoelens delen met iemand die ik niet kende, wilde ik al helemaal niet.

Hoe verder het ziekteproces vorderde, hoe meer vragen er  bij mij opkwamen. Ik had nood aan ondersteuning, dus besloot ik toch beroep te doen op professionele hulp. De kennismaking met Leen van palliatieve thuiszorg verliep zo natuurlijk, zo ongedwongen. Ik kon in alle rust mijn verhaal doen tegen iemand die ervaring had. Ik had zoveel vragen. Was ik wel goed bezig? hoe gaf ik het best medicatie? Hoe zorgde ik ervoor dat mama het zo goed mogelijk had? Had ze geen pijn?...

De babbels gaven me altijd zo'n ongelooflijke 'boost' dat ik er terug tegenaan kon. Het bracht me tot rust en het gaf me de moed om verder te gaan. Samen zorgden we ervoor dat alles zo goed mogelijk verliep."

Info voor artsen, hulpverleners en voorzieningen

Artsen kunnen bij het palliatieve thuiszorgteam terecht voor:

 • Advies en ondersteuning in de begeleiding aan het bed van palliatieve patiënten en hun omgeving, vanuit de vier pijlers van palliatieve zorg.
 • Telefonisch advies en ondersteuning, zowel van ons verpleegkundig team als van de equipe artsen naar aanleiding van een palliatieve patiëntbegeleiding (ook zonder deelname in de zorg aan het bed van de patiënt).
 • Advies en ondersteuning in niet-palliatieve patiëntsituaties, waarbij levenseindevragen aan de orde zijn. Dit gebeurt enkel en alleen op uitdrukkelijk verzoek van de arts zelf.

Hulpverleners en voorzieningen kunnen bij het palliatieve thuiszorgteam terecht voor:

 • Het inroepen van ondersteuning bij een begeleiding aan het bed van de patiënt; deze wordt opgestart na voorafgaand akkoord van de huisarts.
 • Telefonisch advies van ons verpleegkundig team (ook zonder deelname in de zorg aan het bed van de patiënt). Indien nodig kan verdere ondersteuning door de equipe arts ingeroepen worden.

Artsen, hulpverleners en voorzieningen kunnen ook terecht bij:

 • Het LEIFpunt Vlaamse Ardennen.
  U kan patiënten en burgers naar het LEIFpunt doorverwijzen voor informatie over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde en het rechtsgeldig invullen van keuzedocumenten. Op die manier kunnen we u ontlasten van de tijd die nodig is om alles uit te leggen. U mag er op rekenen dat we bezoekers steeds doorverwijzen naar de (huis)arts voor het uitklaren van vragen en/of documenteren van medische keuzes.
   
 • Het Netwerk Zorgpartners, voor:
  • Vorming op maat, vb. gebruik van de medicatiepomp, omgaan met lastige communicatie, voorafgaande zorgplanning, intervisie en supervisie,…
  • Beleidsondersteunend advies,
  • Individuele coaching en coaching van teams,
  • Werkgroepen en uitwisseling tussen zorgpartners.

Andere nuttige informatie voor de hulpverlener:

Via de link naar downloads - hier of via de navigatiebalk bovenaan de pagina - kan u document downloaden zoals de aanvraag palliatieve premie, attest palliatieve thuiszorg, of de verschillende mogelijke wilsverklaringen in het kader van voorafgaande zorgplanning (in Nederlands en Frans).

Verder vindt u op de gemeenschappelijke website van de Oost-Vlaamse netwerken een overzicht van een aantal interessante werkinstrumenten zoals pijnschalen, relevante wetgeving,  rouwzorg op school,...

U vindt er ook het overzicht van vorming in open aanbod, waarvoor u zich online kan inschrijven.

 

Getuigenissen van artsen voor artsen en hulpverleners

Hieronder vindt u een aantal korte getuigenissen van artsen. De getuigenissen gaan over de kernwaarden achter onze visie op palliatieve zorg en multidisciplinaire samenwerking.

 • Dr. Wim Distelmans, Prof. levenseinde en palliatieve geneeskunde, over de vier pijlers van palliatieve zorg.
 • Dr. Marc Desmet, Arts palliatieve zorg, over therapeutische hardnekkigheid en palliatieve zorg.
 • Dr. Wim Distelmans, Prof. levenseinde en palliatieve geneeskunde, over levenseindezorg op maat van patiënt en familie.
 • Dr. Van Melkebeke, huisarts, over de meerwaarde van de samenwerking met het palliatieve thuiszorgteam voor patiënt en hulpverlener.
 • Dr. Van Melkebeke, huisarts, over hoe de arts ook als 'mens' omgaat met levenseindevragen, en de meerwaarde van respectvolle samenwerking.